Poutní Mše

15.07.2011 13:39

Tradiční poutní mše svatá před kapličkou Panny Marie Zbraslavské v Kozlově byla sloužena ve středu 6. července 2011. Hlas zvonu „Pavel“ svolal do prosluněného svátečního odpoledne téměř čtyřicet poutníků z Kozlova, České Třebové a okolních vesnic, kteří pozorně naslouchali slovům děkana Miloše Kolovratníka. Na závěr ani letos nechyběly výborné babiččiny pouťové koláče na cestu domů.
J.P.