Předvánoční setkání u kapličky v Kozlově

20.12.2013 11:00

V úterní podvečer 10. 12. 2013 slavnostní rozsvícení stromku a hlas zvonu „Pavel“ znějící z  kapličky v Kozlově zahájily tradiční předvánoční setkání místních
občanů a především dětí. Pro ty osadní výbor i letos připravil sladkou nadílku jako odměnu za pečlivě připravené a mile přednesené básničky a říkanky. Pozorně
jim naslouchal také i každoroční host z České Třebové Mgr. Miloš Kolovratník, který si jako vždy ochotně udělal čas a svým vyprávěním o době adventní přispěl k příjemné atmosféře blížících se Vánoc. Nic na tom nezměnilo ani spíše listopadové mlhavé počasí, jak je vidět i na přiložených fotografiích. A právě společné fotografování udělalo tečku za touto vydařenou a v roce 2013 již poslední společenskou akcí v Kozlově. Nezbývá než popřát, aby se v malebném prostředí této vesničky ve zdraví scházeli její občané na společných akcích
i v roce nadcházejícím.

                                                                                                                                 Jaroslav Pakosta