Chata Maxe Švabinského

Chata Maxe Švabinského

Slavnostní otevření chaty na Kozlovském kopci, tehdy ovšem ještě pouze přízemní, umístěné v blízkosti rozhledny, se konalo na Kozlovském kopci 9. července 1933 za velké účasti občanů a různých činovníků.  Byla to velká událost pro široký region.  Provoz v chatě byl nejdříve zajišťován tři dny v týdnu svépomocí členek odboru KČT, později bylo požádáno o hostinskou koncesi, protože sílily hlasy hostinských ve městě, kteří viděli v nové chatě nekalou konkurenci. Zájem turistů o chatu a rozhlednu byl totiž poměrně velký a ukázal na nedostatky a chybějící prostory. proto byla rychle připravována přestavba chaty a zejména její  další rozšíření. Tím teprve vznikla řádná kuchyň, prádelna, sklep, obývací pokoj, byla zvětšena restaurační místnost a zřídil se jeden pokoj pro hosty. To bylo v roce 1936. Současně byla v plánu také rekonstrukce rozhledny, ale pro nedostatek peněz se neuskutečnila. Se souhlasem samotného Mistra Maxe Švabinského nese od tohoto roku chata na Kozlovském kopci  jeho jméno.  Za desítky let pak získala Chata Maxe Švabinského nejen mezi turisty značnou proslulost. Slavnostní otevření rekonstruované chaty pod novým názvem se uskutečnilo (3 roky a 1 měsíc po první slavnosti) 9. srpna 1936. Na slavnosti tehdy hrála českotřebovská dechovka řízená kapelníkem L. Paulem. Prvním  nájemcem Švabinského chaty se stal František Šimek. Švabinského chata během let své existence přivítala mnoho významných hostů. Přicházeli sem i významní českotřebovští rodáci, jako např. spisovatel F.V. Krejčí, syndik československých novinářů Jiří Pichl,členka ND Praha Zdenka Baldová, ale také ústecký virtuos Mistr Jaroslav Kocian, sokolští Mistři světa Hudec a Gajdoš, písničkář Karel Hašler, byla tu i řada turistů ze zahraničí.  Za okupace stála rozhledna prakticky na hranicích Protektorátu. Přesto i v této době Klub turistů soustředil své síly na další přestavbu. V roce 1941 tak chata konečně nabyla dnešní podoby, především se zvýšila možnost ubytování. Dřevěná rozhledna však během let chátrala, její používání bylo stále nebezpečnější. Byla nakonec zasažena bleskem a musela být stržena. Přesto  byla i samotná chata uprostřed přírody a zimních lyžařských terénů stále pojmem ve Třebové stejně jako v Litomyšli, stala se také jakýmsi Litomyšlským výletním místem.

Po reorganizaci a zániku KČT přešla chata do vlastnictví družstva Jednota. Po roce 1990 vznikla v obnoveném KČT Česká Třebová nová iniciativa vedoucí k obnovení vlastnictví Chaty Maxe Švabinského, ale turisté neuspěli. V následné privatizaci získali chatu do vlastnictví manželé Coufalovi z Litomyšle. Atraktivita lokality podstatně vzrostla v roce 2001 po otevřené nové  rozhledny s vyhlídkovou plošinou ve výšce 34 metru. V roce 2002 se novým majitelem stal litomyšlský podnikatel Michal Kortyš. Od začátku roku 2003 v chatě provedl rozsáhlé investice.

Prostory chaty jsou opět připraveny na pořádání nejrůznějších společenských a rodinných akcí, školení apod. Srdce všech vyznavačů turistiky a příznivců Kozlovského kopce jistě touto zprávou pookřejí.