Kaple Panny Marie Zbraslavské

Kaple Panny Marie Zbraslavské

Přesné datum, kdy byla dřevěná kaple postavena není známo. Pouze dva šťítky na věžičce stavby připomínají její založení v roce 1753 a opravu
provedenou v roce 1929. Bohoslužby se v kapli konají nepravidelně a mimo poutní mši kolem slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15.srpna. Kromě těchto bohuslužeb je kaple veřejnosti nepřístupná