Dětský den

06.06.2013 08:23

Příjemný začátek letošních letních prázdnin připravil dětem z Kozlova a okolí místní osadní výbor společně s hasiči. V sobotu 30. 6. 2013 ve 14 hodin začal na hříšti za obchodem každoročně se opakující čilý soutěžní ruch asi šedesátky dětských účastníků plnících různorodé úkoly a dovednosti. Vedle těch již tradičních disciplín dali letos pořadatelé velký prostor i tvůrčím schopnostem dětí, což se setkalo s velkým zájmem malých výtvarníků. Výsledkem byly například krásně barevně zdobené skleničky nebo milé kresby, které na přilehlém plotě postupně vytvořily nevídanou přírodní galerii upřímných dětských obrázků.

Odměnou za veškeré snažení a výkony byla dětem velká jízda na řetízkovém kolotoči zapůjčeném hodnými sousedy ze Svinné a také obvyklá taška plná mlsů a hraček. A pořadatelé?

Ti byli zprvu odměněni především radostí a spokojeností dětí a poté dobrým občerstvením, které společně s ideálním počasím přispělo k tomu, že se všichni dobře bavili až do večerních hodin.

Velký dík za všechny zúčastněné patří všem, kteří toto setkání připravili a sponzorům za finanční přispění a věcné dary.   

Jaroslav Pakosta