Turistika

Chaloupka Maxe Švabinského

Chalupa čp. 50 v Kozlově – původně výminek sousedního tzv. Pecháčkova statku – poskytla v letech 1883 - 1890 poslední útočiště národnímu obrozenci, filozofovi a revolucionáři Františku Emanuelu Welzovi. Po jeho smrti si stavení pro své prázdninové pobyty pronajala rodina Rudolfa Vejrycha...

Kaple Panny Marie Zbraslavské

Přesné datum, kdy byla dřevěná kaple postavena není známo. Pouze dva šťítky na věžičce stavby připomínají její založení v roce 1753 a opravu provedenou v roce 1929. Bohoslužby se v kapli konají nepravidelně a mimo poutní mši kolem slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15.srpna. Kromě těchto bohuslužeb...

Chata Maxe Švabinského

Slavnostní otevření chaty na Kozlovském kopci, tehdy ovšem ještě pouze přízemní, umístěné v blízkosti rozhledny, se konalo na Kozlovském kopci 9. července 1933 za velké účasti občanů a různých činovníků.  Byla to velká událost pro široký region.  Provoz v chatě byl nejdříve zajišťován ...

Rozhledna na Kozlovském kopci

Krajině na západ od České Třebové dominuje Kozlovský kopec (601 m n. m.). Pro svou odlehlost býval často zahalen rouškou tajuplnosti – vyprávělo se např., že uvnitř kopce je veliké jezero, odkud se bere voda tekoucí z pramene Vrbovka. V dřívějších dobách na tato místa zabloudili spíše jen houbaři...